Gapahuken med bålpanna

Leik i naturen
Ruslemaking i Maurtua

Utforsk kart over turen

Utanfor gjerde på Jamnaheima har me eit fint området med gapahuk og utekjøken. Området er lett tilgjengeleg for alle.

Parker utanfor barnehagen, gå over uteområdet og gjennom porten – så er du der.

Ved gapahuken er det eit fint området for leik i buskane, og leik med naturmateriale. Her kan barna koka magiske retta på utekjøkenet. Gapahuken har benka langs veggen, og alt ligg til rette for å nyta nistepakken i det fri.