Kva kan du sjå i naturen?

På vegen til Gullskaret kan du sjå mange planter, insekter og tre. Kan du sjå dei me har bilete av? Trykk på linkane for å få opp dei ulike blomane, insekta, tre og buska du kan leita etter.