Bukkene bruse

Lag ei bru av pinnar eller steinar. Lag trollet og bukkane av kongler eller steina. Leik og dramatiser eventyret.