Bjørnen sover

Samle pinnar, barnåler og andre ting i naturen til å laga eit hi.

Legg ein stor stein eller ei kongle inne i hiet.

Syng Bjørnen sover.

Bjørnen sover,
bjørnen sover
i sitt lune hi
Den er ikke farlig,
bare man går varlig,
men man kan jo,
men man kan jo,
aldri være trygg