Arter på nett

Har du oppdaga eit insekt, ei plante, ein sopp, ein edderkopp eller sett ein fugl – og undra deg på kva det er? Då kan du hente fram artsdatabanken på nett.

Ta gjerne eit bilde og del med oss på Instagram, merk bilde med #ruslemaking #maurtuabarnehagebømlo

Til forsiden

Insekt

Edderkoppar

Fuglar

Planter og sopp